• Trong tỉnh

Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%

28/11/2018 16:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 28/11/2018 | 16:41

STO - Ngày 28-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn để xem xét tình hình thực hiện nghị quyết năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhận định: Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy và đạt kết quả khá toàn diện. Đến cuối năm, có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt; 3/24 chỉ tiêu đạt trên 99% (giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, tỷ lệ huy động học sinh các cấp trong độ tuổi đến trường).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.K

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,2%GRDP bình quân đầu người là 37,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Các mô hình liên kết sản xuất, áp dụng các quy trình sản xuất sạch được mở rộng; sản lượng thủy, hải sản vượt chỉ tiêu nghị quyết. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Thu hút đầu tư chuyển biến tích cực, các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tăng so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến, tiến bộ; cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; tình hình dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. 

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kịp thời ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng; tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng khu vực III (thương mại - dịch vụ) chưa cao, tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết. Đầu ra một số sản phẩm chăn nuôi, mía, hành tím,... không ổn định, giá cả xuống thấp, người dân gặp khó khăn. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất sạch, an toàn còn hạn chế. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Việc hoàn chỉnh các thủ tục, triển khai các công trình, dự án, giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm. Chất lượng giáo dục được nâng lên, nhưng chưa đồng đều. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở một số mặt chuyển biến còn chậm.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Đồng thời, đóng góp ý kiến cho dự thảo các báo cáo: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02-8-2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 31-KL/TU, ngày 30-7-2013 của Tỉnh ủy khóa XII về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X về phát triển giao thông vận tải.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Q.K

Định hướng trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn mức bình quân cả nước; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm khu vực I, tăng khu vực II, III. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình sản xuất sạch, an toàn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,3% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn/năm; trong đó, sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 52%. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 279.800 tấn; trong đó, khai thác biển 62.000 tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 175 triệu đồng...

Triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu đã chỉ đạo cụ thể định hướng phát triển trong 2019. Đồng chí Phan Văn Sáu yêu cầu các cấp ủy, các địa phương căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2019.

Đồng chí Phan Văn Sáu lưu ý hướng tới các ngành, các cấp phải thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đến Sóc Trăng đầu tư và phát triển. Tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; huy động các nguồn lực để thực hiện đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng chuổi giá trị, chất lượng và bền vững. Các địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công; bình ổn giá cả, chăm lo Tết cho người nghèo, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quốc Kiên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: