• Xây dựng Đảng

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

13/11/2021 09:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 13/11/2021 | 09:32

STO - Từ đầu năm 2021 đến nay, bên cạnh việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ngay từ đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã kịp thời ban hành chương trình KTGS toàn khóa của ban chấp hành và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình KTGS của ban thường vụ năm 2021. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS năm 2021 và thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên, nhất là những đơn thư có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy trình, thủ tục…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện quán triệt Quy định số 22 về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Ảnh: Q.K

Theo đồng chí Nguyễn Phú Hòa - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 332 đảng viên, 220 tổ chức. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra, đã xem xét, đánh giá, kết luận sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả kiểm tra, đã kết luận 11 tổ chức thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm vi phạm và 1 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật. Đồng thời, cấp ủy các cấp cũng giám sát chuyên đề 167 đảng viên, 158 tổ chức; ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 31 đảng viên, 85 tổ chức.

Các cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 62 đảng viên vi phạm, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên, xóa tên 58 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 69 đảng viên. Ủy ban kiểm tra cấp huyện đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 7 đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp còn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng.

Qua KTGS, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, sau mỗi cuộc KTGS, bên cạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn KTGS thì hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động chỉ đạo tự rà soát, tự KTGS một cách tổng thể ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác KTGS. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, theo đồng chí Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra ngay từ đầu năm 2021, trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu ban thường vụ cấp ủy gợi ý kiểm điểm và dự kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm. Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Chú trọng KTGS những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là công tác quản lý đất đai và đầu tư công. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc thường xuyên, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua và từ đầu năm 2021 đến nay, tin rằng với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, công tác KTGS thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: