• Đoàn thể

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xây dựng tổ chức hội nông dân các cấp hiệu quả, góp phần xây dựng giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh

09/09/2023 04:51 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 09/09/2023 | 04:51

STO - Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội còn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; phát huy vai trò xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi trong công tác hội và phong trào nông dân. Chính vì thế, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, với khí thế thi đua sôi nổi theo chủ đề hằng năm do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội phát động, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng đã quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022 cho Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Theo đồng chí Phạm Lệ Lam - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh được các cấp hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở hội là nền tảng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với quyết tâm củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, hoạt động của hội. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đa dạng hóa mô hình, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội. Số lượng, chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ hội, cơ sở hội có sự phát triển vượt bậc. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã phát triển được 38.299 hội viên (đạt 146% nghị quyết). Đến nay, toàn tỉnh có 134.613 hội viên, chiếm 84,53% so với hộ nông dân, đạt trên 140,8% chỉ tiêu nghị quyết. Đã thành lập 104 chi hội nông dân nghề nghiệp, lũy kế có 106 chi hội, đạt 303% chỉ tiêu nghị quyết; thành lập 489 tổ hội nông dân nghề nghiệp, lũy kế có 493 tổ hội, đạt 73,3% so với nghị quyết. Tổng số có 854 chi hội, có 3.672 tổ hội (nghề nghiệp và dân cư).

Bên cạnh đó, hội nông dân tập hợp, vận động hội viên, nông dân thông qua các loại hình tổ chức kinh tế và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh quản lý số tiền 62,27 tỷ đồng; 11/11 huyện, thị xã, thành phố có Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 1 tỷ đồng/đơn vị. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực sự là “chất keo” gắn kết giữa hội viên nông dân với tổ chức hội. Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã tổ chức thực hiện được 470 dự án phát triển kinh tế, giúp thoát nghèo trên 1.500 hộ, giải quyết được 2.600 lao động tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,91% (năm 2019) xuống còn 4,54% (năm 2022).

Song song đó, Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với hội viên, nông dân, với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động”. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội đã tập trung xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của hội. Đặc biệt là Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động của hội; chủ động tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để phối hợp, khai thác, vận động tạo nguồn lực cho hội hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và thị trường tiêu thụ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Thực hiện văn bản liên tịch với ngân hàng chính sách xã hội về việc “thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”, trong nhiệm kỳ qua, hội nông dân các cấp thực hiện tốt các nội dung ủy thác trong văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký với ngân hàng chính sách xã hội. Hiện nay, hội nông dân quản lý 820 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 39.972/39.990 hộ vay vốn. Tổng dư nợ hội quản lý trên 1.167,9 tỷ đồng, tăng trên 313,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ nợ quá hạn còn 1,6%/tổng dư nợ, giảm 3,3% so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua việc vay vốn tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội, có 2.640 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đồng chí Phạm Lệ Lam, suốt thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình và đặc điểm của địa phương. Việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục luôn được hội nông dân các cấp quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban thường vụ hội nông dân các cấp triển khai sâu rộng trong hội viên học tập và làm theo, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò chủ thể của hội nông dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác… Trong nhiệm kỳ đã tuyên dương 132 gương điển hình tiên tiến.

Có thể khẳng định, qua các phong trào thi đua, cán bộ hội ngày càng nâng lên về ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động hội. Nhiều cán bộ hội trưởng thành từ phong trào cơ sở, phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ hội tích cực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về “Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua và phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025” được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thực hiện 4 tiêu chí “Đoàn kết - Cần kiệm - Năng động - Sáng tạo”. Kết quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức hội nông dân các cấp và trên 75% hội viên, nông dân đăng ký thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, mô hình tiêu biểu xuất sắc được hội nông dân các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng tại hội nghị, tuyên dương trên báo, đài… tạo hiệu ứng mạnh mẽ, giúp cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập làm theo, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ hiệu quả phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chất lượng hội viên và hội cơ sở ngày càng được nâng lên. Qua đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau, nâng cao mọi mặt đời sống của hội viên, nông dân nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. Đồng thời, hệ thống tổ chức hội được củng cố và phát triển, vai trò, chủ thể của tổ chức hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

QUANG BÌNH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: